Dane teleadresowe

Dom Pomocy Społecznej w Śremie

Lokalizacja

woj. wielkopolskie

pow. śremski

Śrem

Adres

Farna 16

63-100 Śrem

NIP

785-10-08-910

REGON

004854153

Telefon

61 28 30 369

Faks

61 28 30 385

Strona www

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe

Ogłoszenia

ePUAP

elektroniczna skrzynka podawcza: /DPSFarna/SkrytkaESP

Informacje dodatkowe

telefon dyżurny w dni powszednie od 15.00 do 7.00 oraz w soboty i niedziele: +48 600 88 56 99

Inspektor Ochrony Danych

Dom Pomocy Społecznej w Śremie, stosownie do art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000) informuje o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych: Aleksandra Bielejewska (poczta elektroniczna: aleksandra.bielejewska@gmail.com).

Informacja

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) Dom Pomocy Społecznej w Śremie informuje, że przetwarza dane osobowe w zbiorach danych osobowych wyłącznie w celu dopełnienia obowiązków określonych w przepisach prawnych, w tym m. in. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.).
Administratorem Danych Osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Śremie, reprezentowany przez dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Śremie.
Adres siedziby:
ul. Farna 16
63-100 Śrem
Każdej osobie, której dane dotyczą oraz znajdują się w zbiorze danych przetwarzanym w Domu Pomocy Społecznej w Śremie, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania.

Rejestr zbiorów danych osobowych

Stosownie do § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. poz. 719) Rejestr Zbiorów Danych Osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Śremie prowadzony jest w formie papierowej i udostępniany każdemu zainteresowanemu w siedzibie jednostki – Śrem, ul. Farna 16.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 sierpnia 2015 23:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bożena Majorczyk
Ilość wyświetleń: 15895
05 czerwca 2018 00:16 Bożena Majorczyk - Aktualizacja danych.
05 lutego 2018 08:49 Bożena Majorczyk - Aktualizacja danych.
15 listopada 2017 23:08 Bożena Majorczyk - Aktualizacja danych.