Komunikaty (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacje dotyczące przetwarzania danych

Administrator danych osobowych Administratorem Państwa danych osobowych będzie Dom Pomocy Społecznej w Śremie. Można się z nami kontaktować w następujący sposób: - listownie: ul. Farna 16, 63-100 Śrem; - za pośrednictwem poczty e-mail na adres: dps@dps-srem.pl. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Aleksandra Bielejewska. Można się...