Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Komunikat

W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-Co V-2, aby ograniczyć wizyty w większych skupiskach ludzi, mając na względzie ochronę zdrowia i życia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Śremie, apelujemy o ograniczenie bezpośrednich wizyt w jednostce. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego...

Informacje dotyczące przetwarzania danych

Administrator danych osobowych Administratorem Państwa danych osobowych będzie Dom Pomocy Społecznej w Śremie. Można się z nami kontaktować w następujący sposób: - listownie: ul. Farna 16, 63-100 Śrem; - za pośrednictwem poczty e-mail na adres: dps@dps-srem.pl. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Aleksandra Bielejewska. Można się...

Skargi i wnioski

1. Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 12.00 do 16.00 oraz w godzinach od 16.00 do 16.30, po uprzednim ustaleniu terminu. W przypadku, gdy poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, obywatele przyjmowani są w następnym dniu roboczym w godzinach od 15.15 do 15.30, po uprzednim...

Przedmiot działalności i kompetencje

Dom Pomocy Społecznej w Śremie jest placówką całodobową przeznaczoną dla 86 osób obojga płci przewlekle somatycznie chorych. Placówka dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dom posiada pokoje jedno, dwu i trzyosobowe. W każdy dzień tygodnia do dyspozycji mieszkańców są dwie świetlice: na parterze...

Finanse publiczne - koszt utrzymania mieszkańca

Koszt utrzymania Mieszkańca w naszym Domu od kwietnia 2020 r. wynosi 4.114,28 zł miesięcznie. Opłata, którą wnosi Mieszkaniec za pobyt w naszej placówce wynosi jednak nie więcej niż 70 % jego dochodu (np. dochód netto Mieszkańca to 800,00 zł – odpłatność Mieszkańca to 560,00 zł).