Komunikaty

Skargi i wnioski

1. Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 12.00 do 16.00 oraz w godzinach od 16.00 do 16.30, po uprzednim ustaleniu terminu. W przypadku, gdy poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, obywatele przyjmowani są w następnym dniu roboczym w godzinach od 15.15 do 15.30, po uprzednim ustaleniu terminu.
2. Sekretarz, Skarbnik, Naczelnicy Wydziałów oraz Kierownicy Referatów  przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00. W przypadku, gdy poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, obywatele przyjmowani są w następnym dniu roboczym w godzinach urzędowania.
3. Pozostali pracownicy Starostwa przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Starostwa.

Przyjmowanie, rozpatrywanie, załatwianie i rejestrowanie skarg i wniosków koordynuje Wydział Organizacyjny i Inwestycji

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 lipca 2018 23:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bożena Majorczyk
Ilość wyświetleń: 167
06 lipca 2018 00:00 (Bożena Majorczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 lipca 2018 23:59 (Bożena Majorczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 lipca 2018 23:58 (Bożena Majorczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)